Provision om uppdraget sagts upp

watermark

Hur länge kan fastighetsmäklaren ha rätt till provision om uppdraget sagts upp och objektet därefter säljs till någon som mäklaren har redovisat på sin spekulantlista?

Det finns inte någon bestämd tid utan får avgöras från fall till fall. Det måste bland annat finnas ett samband mellan förmedlingen och försäljningen för att mäklaren ska ha rätt till provision. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om provision mm”