Fortsätter ni med visningar?

watermark

Fortsätter ni med visningar?

Ja, vi fortsätter med visningar, men ibland på lite annorlunda sätt. Vi är förstås mån om att alla som kommer på en visning känner sig friska, är man sjuk så ska man stanna hemma. Vi har flera olika sätt att genomföra visningar på; med begränsat antal deltagare, enskilda visningar eller rent av helt digitala visningar – det går alltid att hitta en lösning som passar den som vill se en bostad.