Hur länge gäller uppdragsavtalet?

watermark

Hur länge gäller uppdragsavtalet?

Normalt gäller ett uppdragsavtal tills vidare, det vill säga tills uppdragsgivaren eller fastighetsmäklaren säger upp avtalet. I avtal som gäller med ensamrätt får ensamrättstiden inte vara längre än tre månader. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om uppdragsavtalet”.