Mäklarens roll vid tvister mellan köpare och säljare

watermark

Jag har en tvist med köparen / säljaren om städningen / nycklar / fel och brister i bostaden. Måste inte fastighetsmäklaren hjälpa till att reda ut dessa problem?

Fastighetsmäklaren får inte vara ombud för köparen eller säljaren i samband med ett förmedlingsuppdrag annat än i mycket begränsad omfattning. Om det uppkommer en tvist mellan parterna får mäklaren inte agera som ombud för någon av dem. Mäklaren bör dock i vart fall kunna upplysa parterna om på vilket sätt en viss fråga har reglerats i de skriftliga avtalen. Mäklaren har också möjlighet att informera om hur den aktuella tvisten normalt skulle kunna lösas och generellt beskriva rättsläget.