Vad tror ni om marknaden framåt?

watermark

Vad tror ni om marknaden framåt?

Pandemin kommer säkerligen att påverka marknaden på flera sätt. Redan nu har vi anpassat visningar och värderingar och använder i större utsträckning än tidigare digitala verktyg. Om man ser till själva försäljningsprocessen så kommer den troligen att ta lite längre tid då det blir fler steg med digitala visningar, enskilda visningar och möjligen lite mer avvaktande från några målgrupper.

Utbudet blir troligtvis också lite lägre, vilket i sin tur gynnar de som säljer nu, eftersom att efterfrågan fortfarande är god. Alla behöver någonstans att bo och det omsätts nästan lika många bostäder varje år. Det talar för fortsatt aktivitet på bostadsmarknaden.

Vi ser också att antalet underhandsförsäljningar, det vill säga försäljningar där bostaden inte annonseras ut, ökat på sista tiden. Uppskattningsvis säljs 20-30% av alla bostäder hos oss underhand. Den typen av försäljning tror vi kan öka i rådande situation. Mäklaren hittar sina köpare i kundregistren och matchar mot säljarens bostad. Om båda parter är nöjda med prisnivån så blir det en affär.

Många undrar om man vågar köpa respektive sälja just nu och det råd som vi kan ge är i princip alltid att köpa och sälja i samma marknad. Att låta det gå lång tid mellan köp och försäljning ger en ökad exponering för både upp- och nedgång i priserna.