Nöjda kunder

watermark

Så går vår kundundersökning till

För oss är det en lyckad bostadsaffär när båda parter är nöjda med hela köp- och säljprocessen. Det är genom att ta reda på hur nöjda våra kunder är, som vi mäter vår insats och vår framgång. Därför arbetar vi målmedvetet med att ständigt bli bättre, att hela tiden lyssna på både beröm och kritik. Nöjd Kund Index (NKI) är ett av de verktyg som visat oss att vi är fastighetsmäklaren med nöjdare kunder.

Om undersökningen

För att få en sann uppfattning är det viktigt att både kunder som köper och säljer en bostad får komma till tals. Därför skickar vi inom några veckor efter tillträdet ut ett frågeformulär till båda parterna.

Samtliga kunders synpunkter sammanställs och skickas fortlöpande tillbaka till HusmanHagberg. Undersökningen är anonym om inget annat anges. Tack vare den regelbundna återkopplingen har vi bästa möjliga förutsättningar att hela tiden vidareutveckla vår mäklartjänst. Allt med målet att våra kunder ska bli ännu nöjdare med sina bostadsaffärer.

Vill du veta mer?

NKI används i många olika branscher och länder. Det är ett välbeprövat och tillförlitligt verktyg. Vill du veta mer om hur vi jobbar med Nöjd Kund Index så ta gärna kontakt med ditt lokala HusmanHagberg-kontor.

Mer än 90 % av våra kunder rekommenderar oss gärna vidare till vänner och bekanta. Välkommen att bli nöjd du också!

Jag vill också bli nöjd!

Här hittar du våra kontor och mäklare.