watermark

Klarlagt Bostadsrätt - för ett tryggt och bekvämt bostadsbyte!

När du gör din bostadsaffär vill vi att både du och köparen ska ha en så positiv och trygg upplevelse som möjligt. När en bostad byter ägare finns dock alltid risk att situationer kan uppstå, oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga båda parter är. Klarlagt Bostadsrätt är ett försäkringspaket som är till för att du som säljare ska kunna känna dig lugn och tryggare när du säljer din bostad – och efteråt. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i Klarlagt Bostadsrätt.

Dolda felförsäkring Bostadsrätt

Via försäkringen får du som säljare hjälp med att inom ramen för försäkringsvillkoren reda ut om ansvar föreligger i de fall köparen har ställt krav som grundas på väsentliga fel i enlighet med köplagen samt rättspraxis. Visar det sig i utredningen att du skall ansvara för felet så ersätter försäkringsbolaget köparen. Försäkringsbeloppet är på 700 000 SEK för samtliga försäkringsmoment inklusive eventuella rättegångskostnader. Det finns ingen självrisk eller skaderegleringsgräns. Försäkringsskyddet gäller i två år.

BOFrid Bostadsrätt

I Klarlagt Bostadsrätt ingår även försäkring (BOFrid) som täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig skada på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i försäkringsvillkoret. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än tolv år. För tvättmaskin max tio år och för värmesystem max 20 år (ej värmepump). Försäkringsbeloppet är totalt 40 000 kr under försäkringsperioden. Självrisken är 550 kr per skada. Skyddet gäller från beställningsdagen till och med tillträdesdagen, dock max tolv månader.

I BOFrid-försäkringen finns dessutom ett unikt allriskskydd som skyddar för skador som den försäkrade orsakat på s.k. fast egendom som kan uppkomma mellan beställningsdagen och tillträdesdagen. Dock max tolv månader. Försäkringsbeloppet är totalt 10 000 kr under försäkringsperioden. Självrisken är 400 kr per skada. Om motsvarande allriskskada som kan ersättas via denna försäkring, istället ersätts av försäkringstagarens hemförsäkringsbolag så gäller denna försäkring med självriskreducering av försäkringsbolagets självrisk.

Ovanstående försäkringsinformation är mycket kortfattad. För fullständig information om förutsättningar, respektive omfattning och om de undantag som finns i varje försäkring hänvisar vi till försäkringsvillkoren

Försäkringsförmedlare: Nordic Försäkring & Riskhantering AB, telefon: 031-40 53 70, mail: info@nordic.se, www.nordic-doldafel.se

Tillval

Besiktning

En godkänd besiktningsman utför en besiktning av bostaden inför försäljningen. Hon eller han tittar speciellt på våtrum och köksutrymmen då det ofta finns en större risk för skador eller rena konstruktionsfel i dessa utrymmen. Ett besiktningsutlåtande ger intressenter en bra överblick över bostadens status.

Areauppmätning

Du som säljare är skyldig att lämna korrekt information om ytan på din bostad. En godkänd besiktningsman utför en areamätning och resultatet redogörs i ett protokoll.

Betalningsvillkor

Paketet samt ev. tillvalstjänster faktureras när bostaden har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning. Vid utebliven försäljning av bostaden makuleras hela kostnaden för paketet och försäkringarna annulleras.
Ev. tillvalstjänster faktureras till ordinarie pris.

Klarlagt utförs i samarbete med independia.se

Övriga tjänster