watermark

Energideklaration ger dig bättre koll

En tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning kommer från bostäder och lokaler. En betydande del kommer från uppvärmning och förbrukning av varmvatten. Att vi ökar vår energianvändning minskar jordens resurser och påverkar även utsläppet av växthusgaser. Att energideklarera är ett effektivt sätt att sänka energi-användningen, värna om miljön och sänka dina kostnader.

Alla villor ska energideklareras enligt lag

Sedan 2009 ska alla villor som säljs, hyrs ut eller nyproduceras vara energideklarerade. Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftet med energideklarationen är att uppnå en effektivare energiförbrukning i byggnader, främja en god inomhusmiljö och minska utsläppet av växthusgaser. Enligt lagen ska energideklarationerna utföras av certifierade oberoende experter. Det är säljarens ansvar att en energideklaration finns att tillgå vid försäljningstillfället. Finns inte det får köparen låta upprätta en på säljarens bekostnad. En energideklaration gäller i tio år.

Ett smart drag är att redan nu börja planera för en s.k. energibesiktning. Med hjälp av en energideklaration får du ett gediget underlag att själv fatta beslut om byggnadens energianvändning. Av erfarenhet vet vi att det genom olika åtgärder går att minska energikostnaderna med 15-45%.

Vi hjälper dig med energibesiktningen

HusmanHagberg erbjuder dig i samarbete med Independia en mycket fördelaktig och högkvalitativ energibesiktning. Givetvis uppfyller den lagens alla krav om energideklaration samtidigt som den hjälper både säljare och köpare att se vilka energiåtgärder som är lönsamma samt visar på möjligheter att sänka energikostnaderna. Som husägare får du därmed ett utmärkt underlag för budgetering av husets energikostnader.

Energibesiktningen innehåller:

• En redovisning av byggnadens energianvändning. 
• En besiktningsrapport med rekommendationer om konkreta och kostnadseffektiva åtgärder. Rapporten innehåller också en bedömning av vad varje åtgärd kostar, dess energibesparing samt livslängd. 
• Utfärdande av energideklarationen samt inrapportering till Boverket. Säljaren uppfyller därmed kraven i lag om energideklaration av byggnader (SFS 2006:985). 
• Rådgivning vid frågor.

Övriga tjänster